نیک اندیشان کجاست  
     
 
اردوی استانی ساری   
     
 
نفرات برتر نیمسال اول متوسطه اول  
  
   
 
     
 
چه خبر ها....  
رتبه سوم مسابقات فوتبال بخش لواسان
رتبه سوم مسابقات فوتبال بخش لواسان واحد پسرانه متوسطه اول
 

کلاس دستسازه
 
 
     
 
افتخارات  
     
 
لینک ها...