تیم نیک اندیشان  
کادر اداری و آموزشی دبیرستان پسرانه نیک اندیشان
 
 
 
جناب آقای امیر طاهریان مدیریت مجتمع نیک اندیشان
 
 
 
 
                                         
 
 
     
                                                  جناب آقای خوش سیما مشاور کنکور                                                            جناب آقای زارعی مشاور پایه دهم
 
 
                                                                                          
 
                                                 
                                          جناب کشاور مشاور پایه یازدهم و دوازدهم                                                         جناب آقای اکبری مشاور مقطع متوسطه اول
 
 
 
                                         
   
                 
                                       جناب آقای محمد پور مشاور مقطع متوسطه اول